mr Marie-José F A Mutsaers

Ik ben werkzaam als advocaat sinds 1 augustus 1977, eerst een paar jaar in de Zaanstreek en vanaf 1 maart 1982 in Haarlem. Vanaf het begin van mijn werk als advocaat heb ik het zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen erg leuk gevonden. Dat is ook wat ik als eerste probeer: lukt het om afspraken in onderling overleg te maken en zo nee, dan ga ik een procedure niet uit de weg.
Ik geloof in een praktische aanpak en die leidt dikwijls tot nieuwe mogelijkheden en praktische oplossingen - die liggen vaak dichterbij dan vooraf gedacht wordt.

Het personen- en familierecht en het civielrechtelijk jeugdrecht heeft mij getroffen en ik ben met name in die vakgebieden graag werkzaam. Zaken waar kinderen bij betrokken zijn, ongeacht of het nu een echtscheidingssituatie betreft, problemen over contact met hun niet verzorgende ouder of kinderen die uithuis geplaatst zijn, hebben mijn onverdeelde aandacht.

Als mediator heb ik veel ervaring op het gebied van echtscheiding, omgang en alimentatie. Als mensen hun conflict echt willen oplossen met elkaar en een duwtje daarvoor in de rug nodig hebben van een mediator, kan snel resultaat worden bereikt.