Incasso's

Een schuldeiser kan een advocaat inschakelen om zijn openstaande vordering(en) bij een schuldenaar te innen. Eerst worden aan de schuldenaar aanmanende brieven gestuurd, meestal wordt alsnog betaald of een betalingsregeling afgesproken. Als dit echter geen effect heeft, zal alsnog tot dagvaarding kunnen worden overgegaan.

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl